•     Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

     

       Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

     

      Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

     

       W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

           Szkoła Podstawowa w Podgórzu przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości.   Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 30 000,00 zł, które zaplanowaliśmy przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych:

    1. Aparat fotograficzny Canon EOS 250D
    2. Statyw do aparatu Canon
    3. Oświetlenie Softbox
    4. Mikrofon kierunkowy SENNHEISER MKE 200
    5. Gimbal DJI Ronin-S.C.
    6. Mikroport Saramonic Blink50 B1 RX+TX
    7. Mikrokontroler VcloudPouint UNO R3
    8. Stacja Lutownica Yato YT-82457
    9. Drukarka 3D Flashforge Adventurer 4
    10. Zestaw okularów ClassVr4 wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe
    11. Licencja – 1 rok dostępu do portalu wirtualnych lekcji
    12. ClassVR Zestaw kontrolerów ręcznych USB
    13. Kostka VR do poruszania elementami 3D- rozszerzona rzeczywistość