• Pasowanie na uczniów

     • Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu są już pełnoprawnymi uczniami. 23 października  odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

      Występ artystyczny uczniów klasy pierwszej, z dumą zaśpiewany hymn Polski, recytacja patriotycznego wiersza „Kto Ty jesteś?”, trzepoczące biało - czerwone flagi,  złożenie uroczystego ślubowania oraz przyjęcie odpowiedniej postawy podczas pasowania wzbudziły  wzruszenie i dumę rodziców i wychowawczyni. Pierwszaki stanęły na wysokości zadania – bardzo dojrzale i z powagą uczestniczyły w uroczystości. Dzięki swojej postawie zostały  przyjęte do szkolnego grona gorącymi brawami.

      Rodzice ufundowali pamiątkowe dyplomy oraz edukacyjne kuferki, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród pierwszoklasistów. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje i życzenia oraz obdarowali uczniów upominkami.

      E.S

     • Bicie Rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej w Szkole Podstawowej w Podgórzu

     •           16 października obchodzony jest Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej właśnie okazji w tym dniu od godziny 12.00 do godziny 12.30 organizowany jest rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób . Głównym celem akcji jest rozpropagowanie wiedzy na temat pierwszej pomocy oraz nauka poprawnego wykonywania elementów resuscytacji: 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 wdechów ratowniczych. 

                 W tym roku akcję po raz trzeci w naszej szkole zorganizowała pani Agnieszka Brzoza oraz Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunką panią Beatą Ostrowską.

                Podczas ćwiczeń omawiano krok po kroku, jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową. Uczniowie oraz instruktorzy zmieniając się przy fantomach powtarzali najważniejsze szczegóły. Każdy uczestnik miał możliwość przećwiczenia i nauczenia się poprawnego wykonywania uciśnięć klatki piersiowej oraz wdechów ratowniczych.

              W naszej szkole w akcję zaangażowali się uczniowie klas III - VIII (57 osób) oraz 5 instruktorów. Resuscytację wykonywali oni  na 9 fantomach przez 0,5 godziny.

                  Mamy nadzieję, że Rekord Polski w jednoczesnej próbie udzielania pierwszej pomocy został pobity, a my mamy w tym swój udział.

              Serdeczne podziękowania za wszelką pomoc podczas bicia rekordu składamy pani pielęgniarce Małgorzacie Brodalce, Samorządowi Uczniowskiemu wraz z opiekunem - Moniką Górką oraz zaangażowanym nauczycielom: Rafałowi Dutkiewiczowi, Annie Sadkowskiej, Markowi Szczurowskiemu, Lidii Figurskiej, Barbarze Imbir.

      Największe brawa należą się jednak jak zawsze uczestniczącym w akcji uczniom z klas III - VIII.

      A.B i B.O.

     • Dzień Edukacji Narodowej

     •        14 października 2019 świętowaliśmy  w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie uczęszczający na zajęcia chóru szkolnego przygotowali montaż słowno- muzyczny, który był okraszony wywiadem przeprowadzonym z najmłodszymi dziećmi na temat pracy nauczyciela.  Było wesoło. Wszyscy pracownicy szkoły usłyszeli  moc ciepłych słów na temat swojej pracy. Otrzymali także kwiaty samodzielnie wykonane przez uczniów. Motywem przewodnim uroczystości stał się fragment piosenki: …Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia moc…”

            W drugiej części spotkania głos zabrała pani dyrektor - Iwona Sobótko, która  wręczyła nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz promowanie wśród uczniów pięknych postaw i wartości. Życzyła także dalszych sukcesów zawodowych.

            O tym szczególnym dniu pamiętał również Samorząd Uczniowski, który skrupulatnie przeanalizował zasługi całej Rady Pedagogicznej oraz pracowników szkoły i przygotował  adekwatne do osiągnięć medale z dedykacjami.  Do życzeń dołączyła również Rada Rodziców.

           W ostatniej części spotkania uroczyste ślubowanie złożył nowo wybrany  Samorząd Uczniowski.

          Był to bardzo przyjemny dzień: trochę poważnie, trochę śmiesznie.  Słodkości nie brakowało. Uczniowie częstowali babeczkami, a w pokoju nauczycielskim pojawił się duży, przepyszny tort.

           Założenia niektórych osób dotyczące odchudzania spełzły na niczym. Pojawiły się dodatkowe porcje….

      A.S.

     • Spotkanie z policjantem

     • 9 października 2019 r. uczniowie naszej szkoły spotkali się z dzielnicowymi: Zbigniewem Wiśniewskim i Piotrem Sylwestrzakiem. Tematem spotkania była  bezpieczna droga do szkoły. Zarówno młodsze, jak i starsze dzieci otrzymały od policjantów  wiele cennych wskazówek dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach. Przedstawili on także zagrożenia, na jakie narażeni są piesi i rowerzyści, przypomnieli o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym w warunkach  niedostatecznej widoczności.  Spotkanie to było bardzo ciekawe. Uczniowie mieli możliwość zadawania  pytań dzielnicowym. Mimo, że widok policjanta budzi respekt, nasi uczniowie nie czuli strachu i dość aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

      A.S.

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     •          Szkoła Podstawowa w Podgórzu już po raz kolejny przystąpiła do bezpłatnej akcji edukacyjnej prowadzonej w tym samym w dniu w szkołach na całym świecie (na stronie organizatora podano, że w tym roku do akcji zgłosiły się już 5862 szkoły!).

                  Akcja ŚDTM była wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw były przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia w trakcie zabaw: „Hasło dnia” oraz „Matematyczne spacery”. Potem 4 października 2019 nastąpiło sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów. 2 uczniów z klasy IV i 3 uczniów z klasy V wyłonionych w klasowych eliminacjach zostało egzaminatorami. Sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia swoich starszych kolegów oraz osób dorosłych.

                 Po podsumowaniu akcji okazało się, że 47 osób pomyślnie zdało egzamin. Kolejna szansa na zdobycie certyfikatu już za rok.

      M.G.

    • Dzień Języków Obcych
     • Dzień Języków Obcych

     •         26 września świętowaliśmy  w naszej szkole  Dzień  Języków Obcych. Uczniowie klas VI, VII i VIII przygotowali z tej okazji plakaty promujące ten dzień oraz naukę języków obcych. Plakaty zostały wywieszone na drzwiach poszczególnych sal lekcyjnych tak, aby wszyscy mogli je obejrzeć  oraz przeczytać różne ciekawostki dotyczące nauki języków obcych.

            Nauczyciel języka niemieckiego  - Pani Anna Borówka przeprowadziła w klasie ósmej quiz z wiedzy o językach obcych. Uczniowie najstarszej klasy zostali podzieleni na grupy , które rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach:

      • Osiem pytań zakodowanych kodami QR. Jedna osoba z grupy posiadała smartphona  z aplikacją do odczytywania kodów QR, skanowała je z tablicy, po czym w telefonie pojawiały się pytania. Uczniowie nanosili odpowiedzi na karty odpowiedzi.
      • Zapisanie  w językach: angielskim i niemieckim następujących słów: mama, dom, cześć, nauczyciel, samochód.
      • Zapisanie dwóch słów  cyrylicą.
      • Udzielenie odpowiedzi na 7 pytań dotyczących krajów niemieckojęzycznych.
      • Jaki to język? Uczniowie słuchali krótkich rozmów w różnych  językach. Ich zadaniem było wskazać, w jakim języku pojawił się dany tekst. Za każdą prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymywali punkty.

      Grupy dobrze poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami.

       

      Taka forma świętowania bardzo się wszystkim podobała.

       

      A.B.

     • I Interaktywny Turniej Wiedzy o Powiecie Płockim i Ziemi Płockiej

     • 23 września 2019 r. w Teatrze Dramatycznym im Jerzego Szaniawskiego w Płocku odbył się I Interaktywny Turniej Wiedzy o Powiecie Płockim i Ziemi Płockiej, w którym uczestniczyli: Krystian Kubacki (klasa V), Paweł Racki (klasa VII) oraz Dominik Gozdur  (klasaVI). Przygotowania uczniów do Turnieju monitorowała pani Małgorzata Pikalska.

      Nasi uczniowie zajęli 9 miejsce na 16 rywalizujących drużyn. Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania związane z historią, geografią, atrakcjami powiatu i Ziemi Płockiej. W sumie pytań było 21. Na odpowiedź uczniowie mieli 30 sekund. Liczył się czas... Za każdy błąd drużyna traciła punkty.

      Podczas tego spotkania panowała miła, ciepła atmosfera. Klimat teatru też dodawał powagi całemu wydarzeniu. Taka forma rywalizacji  bardzo podobała się uczniom.

                                                                                       

      M.P.

     • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

     •             W ramach akcji Sprzątanie Świata, uczniowie naszej szkoły włączyli się w różnorodne działania związane z tym wydarzeniem. Należały do nich:

      • wystawa prac plastycznych ,,Nie śmieć”,
      • sprzątanie trasy biegów,
      • zajęcia terenowe ,,zwiad ekologiczny”,
      • pogadanki na lekcjach biologii i zajęciach z wychowawcą,
      • gra ekologiczna ,,Segreguj odpady”.

      Całość monitorowała pani Małgorzata Jóźwiak.

        M.J.

     • 37. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa

     •     14 września 2019 roku grupą złożoną z  23 uczniów naszej szkoły pod opieką księdza Tomasza Milewskiego, Pani Beaty Ostrowskiej i Pani Anny Szeligowskiej wzięliśmy  udział w 37. Pielgrzymce  Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa, która w tym roku przebiegała pod hasłem: „nie - JESTEM – sam”.  W spotkaniu uczestniczyło kilka tysięcy  dzieci i młodzież z diecezji płockiej oraz goście z sąsiednich diecezji.

          Po przejechaniu przeszło 100 km. dotarliśmy do Przasnysza, skąd już pieszo  podzieleni  na 20 grup udaliśmy się w pieszą, liczącą ponad 6 km pielgrzymkę do Rostkowa. Po ponad godzinnym marszu dotarliśmy do miejsca urodzenia św. Stanisława Kostki, gdzie wzięliśmy udział w Mszy Świętej pod przewodnictwem J. E. ks. biskupa Mirosława Milewskiego.

          Uczestnictwo w uroczystości było dla nas okazją do poznanie miejsc związanych z kultem św. Stanisława Kostki i obcowania z dziedzictwem  religijnym narodu. Dzięki pielgrzymce mieliśmy też możliwość  aktywnego wypoczynku i integracji grupy.

      B.O.

      https://plock.gosc.pl/gal/pokaz/5855999.Rostkowo-Pielgrzymka-dzieci-czesc-II/145#gt

    • Lekcja historii z Rekonstrukto
     • Lekcja historii z Rekonstrukto

     •     W dniu 11 września 2019 roku, uczniowie naszej szkoły  uczestniczyli w bardzo ciekawej lekcji historii przeprowadzonej przez grupę artystyczną Rekonstrukto.  Tematem  spotkania był ,,Wrzesień 39”- czyli rzecz o tym, jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.

           Z okazji 80 - tej rocznicy wybuchu wojny, grupa przygotowała program przybliżający odbiorcom losy państwa, narodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczpospolitej. Występujący omówili i zaprezentowali sytuację międzynarodową  II Rzeczpospolitej,  etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer), ekwipunek i wyposażenie używane podczas  kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie, musztrę oraz sprzęt bojowy.

          Grupa Rekonstrukto zadbała o to, by każdy odbiorca dobrze się bawił i znalazł coś ciekawego dla siebie.  Była to wesoła lekcja  historii, z której uczniowie wyszli bardzo zadowoleni.

                                                                             A.S.

    • Dni Gminy Mała Wieś
     • Dni Gminy Mała Wieś

     • W sobotę 7 września, już tradycyjnie, uczestniczyliśmy w obchodach XXI Dni Gminy Mała Wieś.

      O godzinie 14.00 chętni uczniowie wystartowali w Ulicznym Biegu Zdrowia.  Oczywiście wcześniej wszyscy  musieli się rozgrzać. Rozgrzewkę ze sceny poprowadziła Pani Ania Sadkowska.  Ćwiczący przed sceną  młodzi ludzie  w niebieskich koszulkach i białych czapeczkach - pakiecie startowym prezentowali się fantastycznie. Najmłodsi musieli przebiec  120 metrów, zaś najstarsi 400. Chętnych nie brakowało.  Wszyscy otrzymali złote medale… 

      Wiele atrakcji przygotowało dla przybyłych Gminne Centrum Kultury Muliosada. Na scenie pojawił się Piotr Kwiatkowski - uczestnik programu The Voice of Poland.  W tym dniu każdy znalazł coś fajnego dla siebie - od smakołyków do … wesołego miasteczka włącznie.

                                                     A.S.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego
     • Rozpoczęcie roku szkolnego

     •    W dniu 2 września 2019r. świętowaliśmy rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020.

          O godzinie 8.00, w Kościele Parafialnym w Zakrzewie uczniowie, rodzice oraz rada pedagogiczna uczestniczyli w uroczystej  mszy św., podczas której wysłuchali kazania o talentach. Ksiądz Tomasz Milewski złożył wszystkim życzenia na nowy rok szkolny.

            O godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej w Podgórzu zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Zgodnie z tradycją  uczniowie klasy trzeciej oraz dziewczęta uczęszczające na zajęcia chóru  zaprezentowali  montaż słowno- muzyczny, w którym odnieśli się do wakacji, nauki oraz wydarzeń związanych z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej.

            Następnie wiele ważnych informacji związanych z organizacją nowego roku szkolnego przedstawiła dyrektor szkoły - Pani Iwona Sobótko. Wśród gości obecnych na sali był  radny gminy Mała Wieś - Pan Jerzy Ostrowski, który w imieniu Wójta Gminy Zygmunta Wojnarowskiego skierował wiele ciepłych słów do uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Było bardzo uroczyście. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami, gdzie mieli możliwość odbioru podręczników i zapoznania się z planem lekcji oraz przypomnienia sobie  dokumentów, które regulują pracę szkoły.

         Warto dodać, że w bieżącym roku szkolnym,  w Szkole Podstawowej w Podgórzu pracować będą nowi nauczyciele. Wśród nich są: Pani Emilia Sałata - wychowawca klasy pierwszej, ks. Tomasz Milewski, Pani Anna Drajkowska - logopeda oraz Pani Sylwia Nowak - psycholog.

      A.S.

     • Zaproszenie na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu serdecznie zaprasza wszystkich uczniów i rodziców

      na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

      Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. o godzinie 9.00 w budynku szkoły.

      Rozpoczęcie roku poprzedzi Msza Święta w Kościele w Zakrzewie o godzinie 8.00.

      Po uroczystości uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.

                  Kursy autobusów:

      I autobus:

                  Brody Duże – 7.10

                  Chylin „Szkoła” - 7.20

                  Chylin „Staropolanka” - 7.25

                  Cieśle – 7.30

                  Kępa Polska – 7.32

                  Zakrzewo DPS – 7.35

                  Zakrzewo Kościół – 7.38

                  Podgórze – 7.40

                  Rakowo „Remiza” - 7.45

      II autobus:

                  Rakowo nad Wisłą – 7.10

                  Drwały – 7.15

                  Rakowo nad Borem – 7.25

     • 14 CZERWCA 2019 - WYCIECZKA NA ZIEMIĘ KUJAWSKĄ

     • Tuż przed pożegnaniem się z naszą szkołą tegorocznych absolwentów - klasę 8, spotkała jeszcze miła niespodzianka. Otóż zorganizowana została dla nich wycieczka dofinansowana przez Koło Łowieckie „Jedynka” z Warszawy.

      Celem podróży były gościnne Kujawy, a mianowicie Golub-Dobrzyń i Ciechocinek. Pełni energii i humoru mimo doskwierającego upału wszyscy pod opieką pań: Małgorzaty Majorkiewicz i Urszuli Zielińskiej wyruszyliśmy autokarem spod szkoły o godzinie 7:00. Towarzyszył nam sponsor wyjazdu, pan Wiesław Magnuszewski.

                  Malowniczo położone miasto - Golub Dobrzyń ukazało się naszym oczom po dwóch godzinach jazdy. Wkrótce pojawił się też przewodnik, który poprowadził nas do urokliwego, zabytkowegokościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej pochodzącego z przełomu XIII i XIV w., wzniesionego w stylu gotyckim i położonego w zakolu Drwęcy. Wewnątrz wysłuchaliśmy barwnej opowieści o dziwnej historii tej świątyni, po czym krętymi schodkami weszliśmy na wieżę, która w okresie średniowiecznym stanowiła symbol Golubia - nadgranicznego miasta krzyżackiego. W wieży mieści się trzeci co do wielkości w Polsce dzwon ufundowany w roku 1623 przez króla Zygmunta Augusta III. Każdy, kto chciał mógł poruszyć sercedzwonu i po prostu zadzwonić… to było niesamowite przeżycie!

      Kolejny punkt wycieczki to zamek  z początku XIV wieku – krzyżacka warownia i siedziba komtura. Wielokrotnie był on atakowany, niszczony, ostatecznie przekształcony w siedzibę renesansową przez królewnę Annę Wazównę.

      Obeszliśmy go na zewnątrz, przemierzyliśmy krużganki, a w środku zobaczyliśmy między innymi refektarz, sypialnie zakonników, ale też sale tortur, lochy… Obejrzeliśmy film o rycerskich turniejach, jakie co roku w lipcu odbywają się na dziedzińcu zamkowym.

      Pożegnaliśmy gościnny Golub-Dobrzyń i wyruszyliśmy w kierunku miasta 24 czynnych uzdrowisk i wielu hoteli- Ciechocinka. Tam, przemieszczając się dwoma meleksami, przemierzyliśmy kurort wzdłuż i wszerz, a przewodnik w żartobliwy sposób przedstawił nam wszystkie  uzdrowiskowe obiekty wraz z tężniami, fontannami oraz słynnymi ciechocińskimi kwiatowymi dywanami.

      Również w Ciechocinku zjedliśmy obiad, a po deserze lodowym późnym popołudniem wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wyjazd uważamy za bardzo udany, a „Jedynce” po raz kolejny

      SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

      U.Z.

     • TYTUŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ DLA S.P. W PODGÓRZU

     • Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Podgórzu dołączyła do elitarnego grona szkół posiadających tytuł SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ, który jest najważniejszym honorowym tytułem nadawanym szkołom przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

      Ten ogólnopolski program ma na celu podniesienie jakości pracy polskiej oświaty poprzez profesjonalizację pracy szkół i nauczycieli. Ta profesjonalizacja ma tworzyć kulturę organizacji i pracy szkoły dającą się przedstawić jako system zapewniania jakości, w tym jakości uczenia się uczniów.

      Tytuł jest potwierdzeniem, że nauczyciele szkoły w swojej pracy z uczniami koncentrują się na procesie uczenia się uczniów poprzez wdrażanie oceniania kształtującego, czyli strategii uczenia się i nauczania, jak również docenieniem wysiłków nauczycieli i dyrektora szkoły.

      Wręczenie  wyróżnienia miało miejsce  06 czerwca 2019 r. podczas Panelu Koleżeńskiego w którym wzięli udział przedstawiciele władz Centrum Edukacji Obywatelskiej, sekretarz Gminy Mała Wieś, reprezentant MSCDN, dyrektor szkoły z Dzierżanowa oraz  zainteresowani nowoczesnymi  praktykami  dydaktycznymi  nauczyciele i dyrektorzy ze szkół w Konarach, Woli Kiełpińskiej i Blichowie oraz rodzice i uczniowie.

      Pierwsze doświadczenia z elementami OK szkoła zdobyła  podczas realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” – FIO w latach 2010 – 2013.

      W roku 2014 przystąpiono do programu „Ocenianie Kształtujące w Szkole Uczącej się”, a od 2016 do programu Całościowy Rozwój Szkoły Poziom Zaawansowany, czyli CRS2, który zakończony został otrzymaniem powyższego tytułu.

      Do sukcesu szkoły przyczynili się nauczyciele realizatorzy programu:

      M. Majorkiewicz, B. Ostrowska, M. Górka, L. Figurska, A. Brzoza, A. Borówka.

      Gratulacje.

       

      I. Sobótko

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu

     • IV EDYCJA AKCJI CZYTELNICZEJ „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM?”

     • STARZY NIE CZYTAJĄ? W MŁODYCH NADZIEJA! Takie właśnie motto przyświeca corocznej ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam?...”, w której już po raz czwarty wzięliśmy udział. Jej organizatorem jest redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole wraz z ponad 2000 bibliotek.

      Udział SP w Podgórzu potwierdza mapa uczestników- łatwo znaleźć na niej naszą placówkę.

      https://czytamy.org/mapa

      Pomysł na to wydarzenie powstał po lekturze niezbyt optymistycznych  wskaźników czytelnictwa w naszym kraju. Wynika z nich, że młodzi ludzie czytają znacznie więcej niż dorośli (nie czyta 62% Polaków powyżej 15. roku życia), a jednocześnie są przez dorosłych pouczani. Pora odwrócić role: niech to uczniowie pokażą dorosłym, jak się czyta!

      Jest to wspaniała, letnia okazja do poczytania sobie w gronie koleżanek i kolegów, w miłych okolicznościach, bez dorabiania jakiejś wielkiej ideologii. Głównym celem jest bowiem budowanie pozytywnego wizerunku książki, tak by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z wolnym czasem              i rozrywką. Akcja próbuje także zachęcić tych uczniów, którzy wciąż traktują czytanie jako przykry obowiązek. Nie zmuszajmy więc, lecz motywujmy.

      I tak wystartowaliśmy 7 czerwca punktualnie o godzinie 10:00! W poczuciu tego, że czytamy razem z kilkusettysięczną gromadą naszych  rówieśników z całej Polski (w roku ubiegłym prawie 407 tysięcy!!!!) , rozkoszowaliśmy  się, każdy  ulubioną literaturą – bez przymusu, tym, na co się miało ochotę…

      Regulamin tego wydarzenia  nie zawiera ograniczeń, więc my, jak co roku,  dostosowaliśmy przebieg akcji do swoich możliwości: było to po prostu kameralne jednoczesne  czytanie, a po nim wspólne integracyjne zabawy z literaturą w tle, zorganizowane we współpracy z niezawodnymi, jak zawsze, paniami z GCK MUltiOsada w Małej Wsi, którym za to serdecznie dziękujemy.

      Szkolne Koło Wolontariatu, wykorzystując okazję wspólnego zgromadzenia się, zainicjowało kolejną akcję charytatywną również związana z czytelnictwem. Członkowie klubu czytelniczego zaprezentowali książkę, którą można kupić w szkole, by wesprzeć  Stowarzyszenie Żar serca gromadzące środki na rehabilitację Gabrysia- chłopca z naszej gminy.                            

      A jak było, zdjęcia mówią same za siebie…

                                                                                                                                                                           U.Z.

     • Alleluja!!!

     • Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

      smaczengo jajka,

      szalonego i mokrego śmingusa-dyngusa

      oraz samych słonecznych i cudownych dni.

      Uczniowie i pracownicy

      Szkoły Podstawowej w Podgórzu