• Wieczornica Patriotyczna- harcerskie spotkanie poetycko- muzyczne Podgórze 2019

     • 15 listopada w naszej szkole miało miejsce niezwykłe wydarzenie- już po raz drugi, tym razem z okazji 101  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowaliśmy Wieczornicę Patriotyczną. W tym roku uroczystość przybrała charakter  harcerskiego spotkania poetycko- muzycznego.

      Tradycyjnie też ilość przybyłych gości znacznie przerosła nasze oczekiwania, co bardzo nas ucieszyło i utwierdziło w przekonaniu, że społeczeństwo lokalne oczekuje tego typu inicjatyw. Nie zabrakło wśród nas władz lokalnych- wójta- p. Zygmunta Wojnarowskiego, radnych naszej gminy, sołtysów wsi sąsiadujących z naszą szkołą, księdza proboszcza, przedstawicieli wielu instytucji: Multiosady, Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Rakowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Podgórzu, przyjaciół naszej szkoły i przede wszystkim mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie przybywając do szkoły w wielopokoleniowych grupach złożonych z dziadków, rodziców i dzieci.

       Gośćmi honorowymi Wieczornicy byli w tym roku harcerze: Komendant Hufca Mazowsze Płock  harcmistrz Adam Wenkler  Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke pod przewodnictwem druha Pawła Milke , harcerze z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej „Zośka i Alek”  i zuchy z 46 Gromady Zuchowej Jędrusiem z Małej Wsi pod opieką druha Krzysztofa Dębskiego  oraz Pan Dariusz Umięcki.

                 Organizatorzy zaprezentowali przybyły ciekawy program uroczystości, na który złożyły się: część artystyczna w wykonaniu  uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu, występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke, prelekcja historyczna p. Dariusza Umięckiego, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz rozstrzygnięcie konkursów szkolnych.

      Niezwykle wzruszający okazał się moment powołanie próbnej gromady zuchowej przy Szkole Podstawowej w Podgórzu i występ samych zuchów. Ich taniec Anioła urzekł gości i wycisnął łzę z niejednego oka. Zresztą chwytających za serce chwil było w tym dniu  znacznie więcej. Warto wspomnieć o niezwykły koncercie „Dzieci Płocka”, którzy uraczyli przybyłych pięknymi strojami, tańcem poloneza „Piękna nasza Polska” i śpiewem pieśni patriotycznych. Wygłoszona przez p. Dariusza Umięckiego prelekcja niezwykle poruszyła zgromadzonych, a taniec z flagami, występ chóru i przygotowana przez uczniów żywa lekcja historii na długo zapadną w pamięci gości. Wspólne śpiewy sprawiły, że w trakcie imprezy powstał zgrany chór złożony z około 200 śpiewających. Chwila na kawę i ciasto stała się okazją do zawarcia nowych lub odświeżenia starych znajomości.

      Podczas trwania uroczystości wytworzyła się niezwykła atmosfera: było patriotycznie i wzruszająco, a przy tym miło i rodzinnie. Organizatorzy i goście poczuli się członkami jednej społeczności lokalnej.

      W organizację tegorocznej Wieczornicy Patriotycznej włożyliśmy całe nasze serca i siły, jednak uroczystość ta  nie wyglądałaby tak, gdyby nie zaangażowanie wielu, wielu osób. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, składamy serdeczne podziękowania.

       

      Z harcerskim pozdrowieniem

      Czuwaj !

      Organizatorzy Wieczornicy Patriotycznej Podgórze 2019

     • Szkoła Podstawowa w Podgórzu pamięta

     • Ważną tradycją w naszej szkole są działania upamiętniające postaci oraz wydarzenia historyczne.  Święto 1 listopada wręcz zmusza do refleksji o tych , którzy odeszli. Tego dnia trudno nam nie pamiętać o grupce młodych harcerzy z Poznania, którzy zginęli na naszej ziemi we wrześniu 1939 roku i spoczęli na naszym parafialnym cmentarzu w Zakrzewie.

      W tym roku dodatkowo połączyliśmy  nasze działania z akcją Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, celem której było uwrażliwiania  młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

      Szkolne Koło Wolontariatu i próbna gromada zuchowa  podjęli  się  różnych działań mających na celu upamiętnienie ważnych dla naszej lokalnej społeczności postaci i wydarzeń. W ramach akcji „Szkoła pamięta”:

      • zorganizowaliśmy  zbiórkę zniczy, by udekorować nimi  groby
      • wykonaliśmy ozdobny wieniec patriotyczny
      • odwiedziliśmy i uporządkowaliśmy groby harcerzy poległych w czasie II wojny światowej
      • poznaliśmy ich  historię
      • zapaliliśmy znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej
      • posprzątaliśmy też bezimienne i opuszczone groby    

       

      Cała akcja odbywała się w ostatnich dniach października, a jej kulminacją byłą wizyta zuchów i ich rodziców oraz opiekunów na cmentarzu w Zakrzewie w dniu 26 października 2019 r. 

     • XXV JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI – PODGÓRZE 2019

     • 6 listopada 2019 r. to wielkie święto dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Borowik”.

      BIEGAMY RAZEM 25 LAT

      Kiedy 25 lat temu - w 1995 r. ówczesny dyrektor szkoły zorganizował pierwsze gminne biegi przełajowe nikt z nas nie przypuszczał, że po 25 latach będziemy nadal biegać i to tak licznie.

      Niezmiennie nadrzędnym celem organizatorów tej imprezy sportowej oprócz popularyzacji biegów przełajowych jest radosne świętowanie kolejnej już 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które w takiej formie stało się tradycją szkoły.Łagodna jesienna pogoda i świeże powietrze przesiąknięte zapachem lasu zachęciło do biegania około 700 zawodników z 28 szkół podstawowych i 4 ponadpodstawowychz powiatów płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego płońskiego i miasta Płock.Zawody tezaliczane są do współzawodnictwa sportowego szkół w ziemskim powiecie płockim.

              Świetniej zabawie w otoczeniu cudownych jesiennych barw towarzyszyła rywalizacja sportowa w duchu fair play. Na najszybszychzawodników pokonujących dystans 1000 lub 1200 metrów czekały nagrody: 6 zwycięzców w każdej z 12 kategorii otrzymało pamiątkowe koszulki promujące podgórską imprezę, dyplomy, a na podium medale. Najlepsze drużyny odjeżdżały z pucharami.  Jak co roku wszyscy uczestnicy mogli rozgrzać się kubkiem gorącej herbaty i zregenerować siły posilając się drożdżówką. Całość zadania sfinansowana została ze środków publicznych Starostwa Powiatowego w Płocku i Urzędu Gminy w Małej Wsi, którym składam serdeczne podziękowanie.

      Do sportowego świętowania przyłączyli się zaproszeni goście: Pan Zygmunt Wojnarowski Wójt Gminy Mała Wieś, Pan Jerzy Ostrowski i Albin Dynarek Radni Gminy Mała Wieś, Pan Wojciech Lewandowski wiceprezes Płockiego Szkolnego Związku Sportowego, Pani Kalina Cybulska Filińska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi oraz przyjaciele szkoły.

       

      Nasz mały jubileusz to okazja do spojrzenia wstecz.

      Na przestrzeni 25 lat w biegach wzięło udział 780 szkół, od roku 2006 rozdano prawie 14 tysięcy drożdżówek, a od roku 2011 wręczono 1120 okolicznościowych koszulek. Rekordową liczbę zawodników odnotowano w 2015 roku i wynosiła 1083 biegaczy.

       

      Jubileuszowe XXV Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości, już za nami. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas, za zaangażowanie, za wszystkie miłe słowa.

      Szczególne podziękowania składam nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym,  rodzicom i uczniom  Szkoły Podstawowej w Podgórzu.

      Dziękuję Panu Mariuszowi Bieńkowi Staroście Płockiemu, Panu Zygmuntowi Wojnarowskiemu Wójtowi Gminy Mała Wieś, druhom strażakom z OSP w Podgórzu, OSP w Małej Wsi, OSP w Brodach Dużych i OSP w Gałkach Starych, pracownikom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, sędziom zawodowym, uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zakrzewie, uczniom z klasy mundurowej Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie wraz z opiekunem, właścicielom terenów leśnych za ich nieodpłatne użyczenie na potrzeby zawodów.

      Dzięki Państwa zaangażowaniu i profesjonalnemu działaniu zawody zakończyły się sukcesem. Wierząc, że wspólnie możemy dać radość i uśmiech innym…do zobaczenia za rok.

      Iwona Sobótko

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu

     • WITAJCIE W BIBLIOTECE!- PASOWANIE NA CZYTELNIKA

     • Przedostatni tydzień października był dla naszych pierwszoklasistów wyjątkowy, ponieważ przyniósł dla nich dwa bardzo ważne wydarzenia:  pasowanie na ucznia i na czytelnika biblioteki.

      To drugie odbyło się 25 X 2019 roku o 8 rano. Tuż po dzwonku zawitała do ich sali barwna grupka postaci przyprowadzona przez panią z biblioteki- Urszulę Zielińską. Jak się okazało, to bohaterowie różnych bajek i baśni ( w tej roli nowe „Woluminki”) specjalnie dla dzieci opuściły na chwilę swoje książki, by powitać pierwszoklasistów w gronie miłośników czytania i dać im swoją przyjaźń.

      Na początek pani Ula wyjaśniła dzieciom, jakie niespodzianki je dziś czekają, a następnie „bajeczki” zorganizowały dla nich mały egzamin na czytelnika. Zadaniem każdego pierwszaczka, ale także i ich wychowawczyni - p. Emilki Sałaty, było rozwiązanie jednej z literackich  łamigłówek oraz udzielenie odpowiedzi na bajkową zagadkę. Jak się okazało, wszyscy świetnie poradzili sobie z powierzonym zadaniem. Nie pozostało więc nic innego, jak udać się teraz do biblioteki. Każda Woluminka zajęła się  swoim podopiecznym - kandydatem do pasowania: udekorowała go okazjonalną plakietką, nałożyła na głowę bajkową czapeczkę, po czym barwny korowód wyruszył w drogę.

      Na miejscu odbyła się część oficjalna. Dzieci (i p. Emilka)  złożyły ślubowanie czytelnika, następnie pani bibliotekarka przy pomocy książeczki dokonała uroczystego pasowania wszystkich tu przybyłych. Woluminkowe bajeczki obdarzyły swoich najmłodszych kolegów pamiątkowym dyplomem oraz prezentami: książkami i kolorowymi zakładkami. Potem już tylko pamiątkowe zdjęcia i powrót do klasy…

      Od dziś biblioteka wzbogaciła się o najcenniejszy skarb - nowych czytelników, którzy obiecali odwiedzać to miejsce najczęściej, jak to będzie możliwe.

                                                                                                                                                   UZ

     • Pasowanie na uczniów

     • Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu są już pełnoprawnymi uczniami. 23 października  odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

      Występ artystyczny uczniów klasy pierwszej, z dumą zaśpiewany hymn Polski, recytacja patriotycznego wiersza „Kto Ty jesteś?”, trzepoczące biało - czerwone flagi,  złożenie uroczystego ślubowania oraz przyjęcie odpowiedniej postawy podczas pasowania wzbudziły  wzruszenie i dumę rodziców i wychowawczyni. Pierwszaki stanęły na wysokości zadania – bardzo dojrzale i z powagą uczestniczyły w uroczystości. Dzięki swojej postawie zostały  przyjęte do szkolnego grona gorącymi brawami.

      Rodzice ufundowali pamiątkowe dyplomy oraz edukacyjne kuferki, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród pierwszoklasistów. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje i życzenia oraz obdarowali uczniów upominkami.

      E.S