• Zaproszenie na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu serdecznie zaprasza wszystkich uczniów i rodziców

      na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

      Inauguracja roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. o godzinie 9.00 w budynku szkoły.

      Rozpoczęcie roku poprzedzi Msza Święta w Kościele w Zakrzewie o godzinie 8.00.

      Po uroczystości uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.

                  Kursy autobusów:

      I autobus:

                  Brody Duże – 7.10

                  Chylin „Szkoła” - 7.20

                  Chylin „Staropolanka” - 7.25

                  Cieśle – 7.30

                  Kępa Polska – 7.32

                  Zakrzewo DPS – 7.35

                  Zakrzewo Kościół – 7.38

                  Podgórze – 7.40

                  Rakowo „Remiza” - 7.45

      II autobus:

                  Rakowo nad Wisłą – 7.10

                  Drwały – 7.15

                  Rakowo nad Borem – 7.25