• REKRUTACJA KLASA PIERWSZA

     • Szanowni Rodzice

      w zakładce REKRUTACJA dostępne są " Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Podgórzu na rok szkolny 2021/2022" wraz z drukami do pobrania.

     • REKRUTACJA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

     • Szanowni Rodzice

      w zakładce REKRUTACJA dostępne są " Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podgórzu na rok szkolny 2021/2022" wraz z drukami do pobrania.

     • KOLĘDNICY MISYJNI

     • W dniach 8 i 11 stycznia 2021 r. czworo uczniów z naszej szkoły pod opieką p. Małgorzaty Tomczak i p. Emilii Sałaty wzięło udział w Akcji – „Kolędnicy Misyjni”. Podobnie jak w roku ubiegłym celem była zbiórka pieniędzy na dzieci z krajów misyjnych. Przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych kolędowaliśmy 8 stycznia w Zakrzewie, zaś 11 stycznia w Rakowie. Mieszkańcy na nasz widok bardzo się ucieszyli i pogratulowali odwagi wyjścia w tym szczególnie trudnym czasie. Krótkie przesłanie z jakim przybyliśmy i zaśpiewana kolęda wywoływała uśmiech, a hojne ofiary złożone na misje potwierdziły, że warto podejmować się czasami niemożliwych zadań. Misja została spełniona – wierzymy, że w ten sposób pomogliśmy dzieciom misyjnym, a mieszkańcom domów, które odwiedziliśmy przynieśliśmy choć trochę nadziei i optymizmu.

     • Pasowanie na czytelnika.

     • 21 stycznia w naszej szkole odbyło się Pasowanie na czytelnika. Dziewięcioro uczniów klasy pierwszej uczestniczyło najpierw w lekcji bibliotecznej, podczas której aktywnie odpowiadali na pytania wykazując się znajomością bohaterów baśni. Uczniowie wysłuchali również Apelu Książki, który wygłosiła wychowawczyni klasy pierwszej p. Lidia Figurska. Następnie bardzo uroczyście złożyli przyrzeczenia i odbyło się pasowanie. Każdy uczeń otrzymał dyplom, zakładkę i książkę w ramach projektu: „Mała książka – wielki człowiek”

      W tym szczególnym dniu pamiętaliśmy również o babciach i dziadkach. Z okazji ich Święta, które nie mogło się odbyć została zorganizowana Akcja: „CZYTAM Z BABCIĄ I DZIADKIEM Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA”. W Akcji wzięli udział wszyscy uczniowie klasy I-III oraz kilka dzieci z grupy przedszkolnej. Zadaniem dzieci było dowiedzieć się jakie książki czytali babcia i dziadek, aby dla nich wypożyczyć książki z biblioteki i razem przeczytać. Baśnie Andersena miały największe powodzenie. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Każde dziecko, które wzięło udział otrzymało pamiątkowy dyplom.  

      Opracowała

      Małgorzata Tomczak

     • Finał WOŚP

     • Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym roku odbyła się ona 31stycznia  i przebiegała w pandemicznych warunkach. Było znacznie trudniej niż w latach ubiegłych , ale daliśmy radę !

      Uczniowie naszej szkoły – wolontariusze WOŚP znowu stanęli na wysokości zadania i pokazali, że chcieć , to móc!

      7 uczniów z klas III- VIII zarejestrowało się   w Sztabie przy GCK Multiosada w Małej Wsi, odebrało puszki WOŚP i  w niedzielę jako wolontariusze wyruszyło kwestować na rzecz dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyce głowy, bo właśnie temu  dedykowany był 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poświęcili swój czas, by pomóc innym, zaangażowali rodziców i przekonali darczyńców, że warto pomagać innym . Zebrali całkiem niezłą sumkę, która zasiliła konto całego gminnego Sztabu.

      Wszystkim, którzy zaangażowali  się  w akcję , którym bliskie są idee WOŚP, zasady wolontariatu i chęć pomocy innym składamy serdeczne podziękowania.

      Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu - Beata Ostrowska i Agnieszka Brzoza